Föreläsningsmaterial

Pirjo Aunio: Early mathematical skills learning and learning difficulties – evidence-based assessment and interventions (7.5.2018)

Sven-Erik Hansén: Lärarutbildningar i Norden – utblick och sammanfattning (9.5.2018)

Annonser