Besök i Vasa övningsskola

Måndag 7.5.2018

09.00 Introduktion till Vasa övningsskola.
Grundläggande utbildning, Kyrkoesplanaden 11-13, våning 2, auditoriet
Ledande rektor Bernt Klockars, gymnasierektor Ulla Granfors och rektor för grundläggande utbildningen Elisabeth Backlund-Kärjenmäki
09.30 Indelning enligt förhandsval i samband med anmälan:
1. Förskola till årskurs 6, rundvandring i skolhuset med guider från klass 5 A
2. Årskurs 7-9, rundvandring i skolhuset med vänelever i åk 7-9
3. Gymnasium, promenad till gymnasiet (Skolhusgatan 31, ca 5 min.) Rundvandring i skolhuset med tutorerna.
Ca 10 Möjlighet att göra spontana lektionsbesök och samtala med lärare och rektorer under skolans lunchrast.
Annonser