Författare: Carina Österåker

Välkommen till den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen

Vasa 7-9.5.2018

Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier stod värd för den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen 7-9 maj 2018 i Vasa.

Tema: Nordisk kompetens för en inkluderande värld

  • Specialpedagogik
  • Flerspråkighet
  • Förhållandet teori – praktik

Föreläsningsmaterial från konferensen

Hjälp arrangörerna att utveckla konferenserna: utvärderingsblankett

 

logonx3

 

Annonser