Abstrakt

Abstraktanvisningar

Konferensen erbjuder deltagare att i anslutning till konferensens tematik

  • presentera ett paper eller ett case (20 min. presentation + 10 min. frågor/diskussion)
  • arrangera ett symposium (90 min.)

Som presentationsspråk används något av de nordiska språken eller engelska.

Abstraktanvisningar för presentation av paper eller case

Abstrakttexten får innehålla högst 1 500 tecken inklusive mellanslag.
Ange namn, organisation och föredragets rubrik.
I abstraktet ska framgå syfte, material, metod och (preliminära) resultat.
Observera att abstraktet ska skrivas på presentationens språk.

 


Anvisningar för att arrangera ett symposium

Ett symposium består av flera föredrag kring samma tematik under 90 minuter. Det ska innehålla en kort inledning och också ge utrymme för diskussion.

Symposiearrangören bjuder själv in de som håller föredragen och lämnar in symposieförslaget inklusive samtliga föredragsabstrakt till konferensarrangören.

Symposieförslaget ska innehålla:

  • ansvarsperson och organisation,
  • symposiets titel
  • en beskrivning av symposiets tema som inte får överskrida 1 000 tecken inklusive mellanslag.

Varje abstrakttext inom symposiet får innehålla högst 1 500 tecken inklusive mellanslag.

I abstraktet ska framgå:

  • föredragshållarens namn och organisation
  • föredragets rubrik
  • forskningens syfte, material, metod och (preliminära) resultat.

Observera att abstrakt ska skrivas på presentationens språk.

Annonser