Välkommen till den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen

Vasa 7-9.5.2018

Välkommen till den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen!

Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier står värd för den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen 7-9 maj 2018 i Vasa.

Tema: Nordisk kompetens för en inkluderande värld

  • Specialpedagogik
  • Flerspråkighet
  • Förhållandet teori – praktik

Abstrakt inom ramen för temat välkomnas. Konferensspråk är de nordiska språken men presentationer på engelska är också välkomna.

Viktiga datum

1 mars 2018 – deadline för inlämnande av abstrakt
1 april 2018 – deadline för  early bird anmälan
15 april 2018 – deadline för konferensanmälan

logonx3